Talencentrum

Communication is the Key!

Voor welk beroep je ook kiest, als jij je talen goed beheerst, gaat de wereld voor je open. Een vakantieganger uit Spanje in je hotel, een Frans bedrijf aan de telefoon, een bestelling doen bij een Duits bedrijf of een gebruiksaanwijzing van een apparaat in het Engels? Jij draait je hand er niet voor om. Want jij hebt de talen leren gebruiken in het Talencentrum.

Bij het Friesland College is het Talencentrum dé plek om je vreemde talen te leren. Je kunt hier terecht voor Spaans, Duits, Engels en Frans.

De docenten spreken tijdens de lessen de taal die je komt leren. Spannend en eerst misschien onwennig, een beetje alsof je in het land zelf bent, met vallen en opstaan, soms met handen en voeten. Maar op deze manier leer je de vreemde taal het snelst en leer je de taal ook echt gebruiken. Dat is belangrijk voor je toekomstige beroep.


Hoe gaat dat in zijn werk?

Je opleiding zorgt ervoor dat je wordt geplaatst bij het Talencentrum, je komt meestal met je hele klas op hetzelfde tijdstip. Welke taal je komt leren, wat je kunt leren en hoe lang je traject duurt wordt bepaald door de eisen in het kwalificatiedossier van je opleiding. De duur kan variëren van een half jaar tot 3 jaar. Dat hoor je van je coach en van de taaldocent.

Als je voor het eerst in het Talencentrum komt, wordt eerst gekeken naar wat je al kunt. Je werkt zoveel mogelijk op je eigen niveau. Er wordt vaak gewerkt in grote groepen met meerdere docenten op de groep, zodat er gevarieerd kan worden en maatwerk geleverd kan worden. Het kan dus zijn dat je soms in een grote groep instructies krijgt, of in een kleine groep een workshop volgt of individueel werkt aan je eigen opdrachten. Ook zal je veel moeten spreken en gesprekken moeten voeren. We werken niet met een methode of met een boek, maar passen onze lessen steeds aan bij wat jij moet leren en kunnen. Zo kan ieder zoveel mogelijk op eigen niveau en tempo aan het werk.

Iedere student legt een taalportfolio aan. Daarin hou je je ontwikkeling bij, bewaar je werkstukken en feedback etc., zodat je weet wat je al kunt en wat je nog moet leren. Het portfolio is dan later één van je hulpbronnen bij je mondelinge examen.

Beoordelen

Examen doe je aan het eind van je taaltraject. Studenten van niveau 4 opleidingen doen altijd examen generiek Engels:

  • Lezen en luisteren op B1
  • Spreken, gesprek en schrijven op A2

De beroepsgerichte exameneisen verschillen per opleiding. Aan het begin van je traject krijg je informatie over deze exameneisen voor jouw opleiding.  Je weet dan precies of en wanneer je examen moet doen.

We gaan er van uit dat je je examen in één keer haalt. Je resultaten worden via EduArte naar je school gestuurd. Slaag je niet in één keer, dan mag je na 10 weken de onderdelen die nog onvoldoende zijn herkansen. Hoef je vanuit de opleiding geen examen te doen, dan krijg je aan het eind van je traject een taalverklaring met daarop de behaalde niveaus. Deze verklaring kun je ook krijgen als je hebt laten zien op een hoger niveau te hebben gepresteerd dan vereist. Een eventuele derde herkansing kun je alleen nog aanvragen bij de examencommissie van je opleiding.

Extra lessen

Na je examen is je traject in principe afgelopen en zijn er geen gewone lessen meer. Moet je nog één of meerdere herexamens doen, dan kun je je wel opgeven voor extra lessen om die onderdelen nog bij te spijkeren. Je oefent dus alleen nog de onderdelen die je nog moet examineren. Deze lessen worden, afhankelijk van het aantal deelnemers, op verschillende dagen gegeven van 16.30 tot 18.00 uur. Je kunt je hier zelf voor opgeven bij het Talencentrum.

Locaties

Het Talencentrum van het Friesland College is gevestigd op twee locaties:

  • Locatie Leeuwarden, Julianalaan 97, gebouw Triangel, C3
  • Locatie Heerenveen (Sportstad),  Abe Lenstra boulevard 29, Oost 3

Contact

Contactpersonen examenbureau locatie Leeuwarden
Engrid Reitsema, e.reitsema@fcrocnl
Meri Mas, M.MarinMas@fcroc.nl 

Contactpersonen examenbureau locatie Heerenveen
Tineke Braaksma, t.braaksma@fcroc.nl
Hilde Monsma, h.monsma@fcroc.nl