Van Inburgering naar Mbo (entree, 2, 3 of 4)

Je ben bezig met inburgeren. Je hebt minimaal A2 niveau en je gaat binnenkort examen doen.
Of je hebt je inburgeringsexamen (inclusief ONA) al gedaan en bent geslaagd. Gefeliciteerd!

Je wilt graag verder leren. En je wilt een leuke baan! Dan kun je bij ons alvast beginnen met het
Mbo Flex Entree  of het Mbo Schakeltraject.  

Wat houden deze trajecten in?
Ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.
We helpen je met oriënteren en kiezen: welke opleiding en welk beroep passen bij mij?
En: in welke sector heb ik na mijn opleiding een goede kans op het vinden van een baan?

Mbo Flex Entree:  voor statushouders die (bijna) klaar zijn met inburgeren op A2-niveau en in het land van herkomst weinig tot geen opleiding hebben gevolgd. Doel is instromen in een mbo-opleiding op niveau 1 (entree)
 
Mbo Schakeltraject:  voor statushouders die bijna klaar zijn met inburgeren op B1-niveau en in het land van herkomst een opleiding hebben gevolgd of een diploma gehaald. Doel is instromen in een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4.

Hoe zien deze trajecten er uit?
Beide trajecten zijn als volgt opgebouwd:

 • maximaal 20 weken
 • 25 klokuren per week, verdeeld over 4 à 5 dagen
 • 15 uur per week theorie
 • 10 uur per week praktijk/stage
 • 10 uur per week zelfstudie
 • als dat nodig: 1 dagdeel per week aan inburgering/ONA

Wat leer je?
Tijdens het Mbo Flex Entree traject en Mbo Schakeltraject leer je:

 • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat doe ik?
 • Oriëntatie op scholing en beroep
 • Nederlands voor anderstaligen (NT2)
 • Burgerschap
 • Rekenen
 • Studieloopbaanbegeleiding (BSA)
 • Beroepspraktijkvorming (stage)

Tijdens het Mbo Flex Entree traject leer je daarnaast:

 • Werknemersvaardigheden
 • Starten met de keuzedelen Nederlands en/of rekenen
 • Afronding inburgering (incl. ONA)

Tijdens het Mbo Schakeltraject leer je daarnaast:

 • Engels
 • Wiskunde
 • Meelopen binnen de beroepsopleidingen
 • Studievaardigheden
   

BSA - bindend studie advies
Gedurende het traject vinden er minimaal 3 voortgangsgesprekken plaats. Deze worden vastgelegd in ons schoolsysteem EduArte en in jouw portfolio. Het laatste gesprek vindt plaats binnen 4 maanden na de start en is een Bindend Studie Advies. Dit advies bepaalt het vervolgtraject van jou: doorgaan of stoppen. Jouw traject wordt door middel van toetsen en reflectiegesprekken gevolgd.

Vervolg Mbo Flex Entree traject
Na maximaal 20 weken Mbo Flex Entree, stroom je door naar de gekozen beroepsopleiding bij het Friesland College in Leeuwarden. Daar ga je na een half jaar of 1 jaar examen doen.

Vervolg Mbo Schakeltraject
Na 20 weken start je met een beroepsopleiding en doet examen aan het eind van het  1e, 2e, 3e of 4e jaar (afhankelijk van de gekozen beroepsopleiding). Je wordt tijdens het schakeltraject voorbereid op het toelatingsonderzoek van de beroepsopleiding.

Je kunt een diploma halen in één van de onderstaande beroepsrichtingen:

Handel - Logistiek - Horeca - Dienstverlening & zorg - Techniek - Elektro - Bouw 

Voor het schakeltraject geldt dat er (bij voldoende capaciteiten) een diploma gehaald kan worden van een beroepsopleiding op niveau 2, 3 of 4 (kan ook bij bijv. Nordwin College of Friese Poort, als de gewenste opleiding niet door het FC aangeboden wordt).

Iets voor jou?
Wanneer je bij ons inburgeringslessen volgt, gaat jouw docent gaat samen met jou kijken of 1 van deze 2 trajecten bij jou past.
Als je niet bij ons inburgert of bent ingeburgerd, kun je je natuurlijk ook aanmelden.

Aanmelden kan door op de volgende link te klikken: aanmelden.
Zorg er voor dat je je persoonlijke gegevens zoals je bsn nummer bij de hand hebt.

Aangemeld, en dan?
Na ontvangst van je aanmelding nodigen wij je uit voor een intakegesprek.
We kijken dan samen naar wat jij wilt en wat er mogelijk is.

Tot ziens op het Friesland College!