Hoe leer je?

We werken in leereenheden
De uitvoering van het programma (theorie en praktijk) vindt zoveel mogelijk plaats op een praktijklocatie in Friesland. Je wordt tijdens het programma begeleid door 2 docenten/studieloopbaanbegeleiders van Mbo Flex Entree. Dit gebeurt zowel bij de theorie als in de praktijk. In de praktijk word je ook begeleid door de werkbegeleider van de praktijklocatie/stageplek.

De theorie en de praktijk sluiten op elkaar aan. Een belangrijk onderdeel tijdens het leren is het reflecteren op je handelen. Je kijkt steeds terug naar wat je geleerd hebt.

Inburgering en ONA
Tijdens het Mbo Flex Entree traject rond je de inburgering af. Je doet examen voor alle onderdelen van de inburgering. Ook rond je het examen van ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) af. Je kunt eventueel nog lessen volgen op het gebied van examentraining inburgering en ONA.

Beroepspraktijkvorming/stage
De BPV is de beroepspraktijkvorming of anders genoemd: de stage die je bij een erkend leerbedrijf doet. Je loopt 1 à 2 dagen per week stage.

Tijdens je praktijk/stage ontvang je een BPV overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen drie partijen en wordt ondertekend door jou, een vertegenwoordiger van de praktijkplek/stageplek en door de directeur van FC Extra van het Friesland College.