FC Extra

FC Extra

School voor Volwassenenonderwijs

FC Extra is de school voor volwasseneneducatie van het Friesland College. Ons onderwijs is gericht op de algemene ontwikkeling van (jong-)volwassenen die een nieuwe kans verdienen. We bieden een breed aanbod van extra’s aan een gevarieerde doelgroep:
 

  • Inburgering
  • VAVO
  • Basisvaardigheden taal, rekenen en computer
  • Mbo Flex Entree; een tussentraject voor inburgeraars naar het mbo
  • Vreemde talen
  • Extra ondersteuning voor taal en rekenen voor onze mbo studenten


Lees meer over wat FC Extra te bieden heeft.

Nieuws